Jaunumi

2014-01-23 13:44:43
Par juridiskās adreses maiņu

Saskaņā ar Rīgas pilsētas būvvaldes 2013.gada 22.novembra lēmumu Nr.BV-13-12458-nd „Par adrešu Katlakalna iela 9, Rīga un Katlakalna iela 9B, Rīga maiņu uz adresēm Biksēres iela 2, Rīga un Biksēres iela 4, Rīga” un LR Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumu Nr.6-12/4216, informējam Jūs, ka no 2014.gada 14.janvāra SIA „Tilpums” ir mainīta juridiskā adrese uz Biksēres iela 2, Rīga, LV – 1073.
2011-07-28 13:47:52

KPFI logo

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

Publicēšanas datums: 28/07/2011

1. Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tilpums"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 40003016145

 Adrese: Rīga, Katlakalna 9b, Latvija, LV-1073

 Tālruņi:             +371-67112026       Fakss: 67112179

2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Apkures iekārtas nomaiņa uz energoefektīvāku kura strādā uz energoatjaunojamiem resursiem SIA"Tilpums" ražošanās ēkā-noliktavā. Iekārtu jauda 100KWh. Resursu tvertnes tilpums 20m3.

3. Datums, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu izziņots internetā: 28/06/2011

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 07/07/2011

5. Informācija par piedāvājumus (arī neatbilstošos) iesniegušajiem piegādātājiem:

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Adrese

SIA "V.T.Line"

40103317703

Ķekavas novads, Baloži, Uzvaras prospekts 17-29

SIA "AN&RI"

40003669858

Zentenes iela 3-36, Rīga, LV-1069

SIA "EREBS"

40003571508

Meldru iela 4-3, Rīga, LV-1015

6. Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:

Nosaukums

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Adrese

Piedāvātā līgumcena

SIA "AN&RI"

40003669858

Zentenes iela 3-36, Rīga, LV-1069

15251,00 LVL

7. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 27/07/2011

2011-06-28 13:07:09

KPFI logo

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Publicēšanas datums: 28/06/2011

1.Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežoto atbildību "Tilpums"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 4000301614

Adrese: Rīga, katlakalna iela 9b, Latvija, LV-1035

Tālruņi:+371-27787764 Kontaktpersona: Sergejs Ivanovs t:27787764,

e-mails:jurserviss.tilpums@gmail.com

2.Iepirkuma priekšmeta apraksts: Apkures iekārtas nomaiņa uz energoefektīvāku kura strādā uz energoatjaunojamiem resursiem SIA"Tilpums" ražošanās ēkā-noliktavā. Iekārtu jauda 100KWh. Resursu tvertnes tilpums 20m3.

3.Paredzamā līguma izpildes vieta: Rīga, Katlakalna iela 9b

Paredzamais līguma izpildes termiņš: 15/07/2011

4.Cenas veidošanās rādītāji: Cenā iekļauta iekārtas cena, iekārtas piegāde;

5.Prasības piedāvājuma noformējumam: Rakstveida piedāvājums saskaņā ar iepirkuma priekšmeta tehnisko aprakstu un tehnoloģiskā aprīkojuma shēmām ( pieejams SIA "Tilpums")"

6.Piedāvājumi jāiesniedz: Personīgi vai pa pastu SIA"Tilpums", Rīga,Katlakalna iela 9b, LV-1035
 līdz 06/07/2011 plkst. 16:00
 Piedāvājuma derīguma termiņš līdz 15/07/2011

7. Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties

Rīga,Katlakalna iela 9b, LV-1035
  no 29/06/2011 līdz 06/07/2011 no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00 
vai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" Rīgā, Pērses ielā 2, ja finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstiprinājusi minētā aģentūra.

8.Citas ziņas: „Zaļā” iepirkuma principa ievērošana; Tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā;;

Paziņojuma nosūtīšanas datums: 21/06/2011

Ziņas sagatavoja: valdes loceklis Vladimirs Tertišņikovs

 

2011-06-10 17:13:32
KPFI logo

Uzaicinājums piedalīties seminārā 

“KPFI iespejas”

2011.gada 15.jūnijā no plkst.9:00 līdz 10:00 Rīgā, SIA “Tilpums” biroja telpās tiek rīkots seminārs “KPFI iespejas”. Seminārā tiks dota informācija par aktualitātēm vides aizsardzibas jomā, apskatot spēkā esošos normatīvos tiesību aktus un to ieviešanas praktisko pusi. 

Semināra otrajā daļā tiks runāts par KPFI izmantosanu un finansesanu. 

Dalība seminārā ir bez maksas.

Seminārs tiek rīkots ar KPFI un SIA Tilpums atbalstu.

Vairāk informācijas par projektu KPFI www.tilpums.lv. 

Papildus informāciju par semināru varat saņemt SIA “Tilpums”, 

Kontaktpersona: Sergejs Ivanovs (tel.29589955).
2011-03-22 14:00:14

KPFI logo

Publicēts no www.iub.gov.lv

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu.

Publicēšanas datums: 22/03/2011
1. Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tilpums"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 40003016145

Adrese: Rīga, Katlakalna 9b, Latvija, LV-1035

Tālruņi: +371-26996598 Fakss:
2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņa uz energoefektīvākām SIA "TILPUMS" ražošanas ēkā-noliktavā
3. Datums, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu izziņots internetā: 04/03/2011
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 16/03/2011

5. Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu:
 SIA "V.T.Line", 40103317703, Ķekavas novads, Baloži, Uzvaras prospekts 17-29, piedāvātā līgumcena: 121467,86 LVL

2011-03-18 13:52:53

KPFI logo

Publicēts no www.iub.gov.lv 


Publicēšanas datums: 18/03/2011
1. Finansējuma saņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tilpums"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 40003016145

Adrese: Rīga, Katlakalna 9b, Latvija, LV-1035

Tālruņi: +371-26996598 Fakss:
2. Iepirkuma priekšmeta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana SIA "TILPUMS" ražošanas ēkā-noliktavā
3. Datums, kad uzaicinājums iesniegt piedāvājumu izziņots internetā: 04/03/2011

4. Lēmuma pieņemšanas datums: 16/03/2011

5. Informācija par uzvarētāju un piedāvāto līgumcenu: 
 SIA "V.T.Line", 40103317703, Ķekavas novads, Baloži, Uzvaras prospekts 17-29, līgumcena 412316.09 LVL

2011-03-04 12:00:00
KPFI logo

Pamatojoties uz dalību projektā „Energoefektivitātes uzlabošana SIA „Tilpums” ražošanas ēkā – noliktavās” ar ID nr.KPFI-6/45, 2011.gada 04.martā SIA Tilpums interneta vietnē www.iub.gov.lv ievietoja publiskos iepirkumus, uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus:
Energoefektivitātes paaugstināšana SIA Tilpums ražošanas ēkā – noliktavā.
Ražošanas tehnoloģisko iekārtu nomaiņa uz energoefektīvākām SIA „TILPUMS” ražošanas ēkā-noliktavā.
Ar tehnisko specifikāciju un citu iepirkuma dokumentāciju var iepazīties:

SIA „TILPUMS”’, Rīga, Katlakalna iela 9b, LV-1035 no 07/03/2011 līdz 11/03/2011 no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00

vai valsts aģentūrā "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra" Rīgā, Pērses ielā 2, ja finansējuma saņēmējs līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru piemēro projektam, ko apstiprinājusi minētā aģentūra.

Prasības pretendentiem: Pieredze videi draudzīgu energoefektivitātes pasākumu īstenošanā; Tehniskā kapacitāte, lai veiktu vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā; „Zaļā” iepirkuma principa ievērošana;

Piedāvājumi jāiesniedz personīgi vai pa pastu SIA „TILPUMS”’, Rīga, Katlakalna iela 9b, LV-1035 līdz 11/03/2011 plkst. 16:00.
2011-02-11 10:00:00
KPFI logo

2011.gada 11.februārī LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izvirzīja lēmumu Nr.6/45 par projekta „Energoefektivitātes uzlabošana SIA „Tilpums” ražošanas ēkā – noliktavās” (ar identifikācijas nr.KPFI-6/45) iesnieguma apstiprināšanu.

© 2011 SIA Tilpums