DUS, GUS, naftas bāžu apkalpošana un aprīkojums

Mūsdienu DUS un GUS ir sarežģīts inženiertehnisks objekts, kā ekspluatācijai nepieciešama saimnieciskas darbības izpilde, kuru nepieciešams veikt uzņēmējam (DUS, GUS īpašniekam). Viens no šīs darbības posmiem ir DUS un GUS aprīkojuma uzturēšana darbaspējīgā stāvoklī, tas ir, veikt tā tehnisko apkalpošanu, remontu un nepieciešamās noteiktās pārbaudes.

Daļu no veicamajiem apkalpošanas darbiem uzņēmējs var paveikt saviem spēkiem, tomēr noteiktu, specializētu darbu, piemēram, tvertņu kalibrēšana, kases sistēmas apkalpošana un citu veikšanai ir spiests pieaicināt specializētos uzņēmumus, tā kā tas noteikts LR likumdošanā.

Ņemot vērā šodienas radušos ekonomisko situāciju, kad uzņēmējam jākoncentrē visa savi spēki un uzmanība galvenā uzdevuma – degvielas un preču realizācija, organizēšanai, piedāvājam nodot mums papildus funkciju izpildi DUS un GUS uzturēšanai tehniski darbaspējīgā un atbilstoši LR likumdošanu prasībām stāvoklī.

Mūsdienu DUS kompleksi nosacīti sastāv no atsevišķiem ekspluatācijas blokiem, kas savā starpā pēc funkcijām atšķiras viens no otra:

Aprīkojums degvielas uzglabāšanai, uzskaitei un realizācijai DUS un GUS:

 • tvertnes degvielas uzglabāšanai;
 • tehnoloģiskie cauruļvadi;
 • degvielas uzpildes iekārtas;
 • kases sistēma; (pārslēgšanās iespēja uz kases sistēmām)
 • degvielas uzskaites un kontroles sistēma tvertnē;
 • degvielas noplūdes kontroles sistēma.

Pilns DUS un GUS aprīkojuma metroloģiskais nodrošinājums:

 • mērīšanas līdzekļu kalibrēšanas un verificēšanas periodiskuma kontrole un nodrošināšana saskaņā ar LR likumdošanas prasībām.

Inženierkomunikācijas un saistītais aprīkojums DUS un GUS:

 • kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas;
 • ūdensvada, kanalizācijas un santehnikas sistēmas;
 • elektroapgādes sistēmas;
 • apgaismojums;
 • gaismas reklāma;
 • ugunsdrošības signalizācijas sistēmas;
 • apsardzes signalizācijas sistēmas;
 • video novērošanas sistēmas;
 • lietus notekūdeņu kanalizācijas sistēmas;
 • attīrīšanas iekārtu sistēmas.

DUS un GUS papildus aprīkojums:

 • aukstuma vitrīnas un saldēšanas iekārtas;
 • skapji ‘gaiss-ūdens’;
 • putekļu sūcēji utml.

Papildus darbi, tādi kā:

 • palīdzības sniegšana avārijas un ārkārtas situāciju un to seku novēršanai objektos, kas rada draudus klientiem, personālam vai apkārtējai videi;
 • elektroapgādes ģeneratora nodrošināšana Pasūtītāja objektā avārijas vai plānoto elektroenerģijas atslēgumu gadījumos.

Runājot par servisa apkalpošanu, SIA „Tilpums” piedāvā - kompleksu diennakts servisa apkalpošanas sistēmu DUS un GUS.

Kompleksa servisa apkalpošanas sistēma paredz atsevišķas darba un apmaksas formas pēc klienta vēlmēm, iespējām un nepieciešamības.

Informācija
© 2011 SIA Tilpums