Inspekcija I-347

SIA „Tilpums” Inspekcija kā C grupas inspicēšanas institūcija darbojas atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17020 un LR Ministru Kabineta noteikumiem reglamentētajā sfērā, veicot:

  • pirmreizējo verificēšanu (saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.455),
  • atkārtoto verificēšanu.

Atkārtotā verificēšana ir mērīšanas līdzekļa periodiska verificēšana pēc iepriekšējās verificēšanas, kā arī pēc remonta. Atkārtoto verificēšanu veic nacionālajā tirgū saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.981, ja mērīšanas līdzeklim ir apstiprināts tips vai tas ražots līdz 2005.gada 28.jūnijam un ir veikta nacionālā pirmreizējā verificēšana, vai ir veiktas atbilstības novērtēšanas procedūras.

Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu un to verificēšanas periodiskumu nosaka LR MK noteikumi Nr.40.

SIA „Tilpums” Inspekcija reglamentētajā sfērā veic atkārtoto verificēšanu šādiem mērīšanas līdzekļiem:

  • Šķidruma mērsistēmas (izņemot ūdeni).
Saites
© 2011 SIA Tilpums